ONE. foto door BOG. 1489.JPG

ONE. solo by Lisa Verbelen

About all of the things:
time, space, light, sounds, objects, organisms people, feelings and thoughts.

 

ONE. is een vierstemmig koorstuk,
gezongen door één vrouw. 
De partituur is vijfenzeventig meter lang.
ONE. is een poging om te laten horen en zien dat alles altijd beweegt. Een poging om te bevatten hoe het is om één deel te zijn van al die dingen.

ONE. is een muzikale solo performance van Lisa Verbelen onder BOG., de collectie van theatermakers Sanne Vanderbruggen, Judith de Joode, Benjamin Moen en Lisa Verbelen.
BOG. maakt theater vanuit het verlangen naar overzicht, naar een objectieve blik. We zoomen uit op alles waar de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is om vast te pakken.

ONE. is genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016 en won op het 35ste Fadjr International Theatre Festival 2017 in Teheran de prijs voor Best Vocal Design.


ONE. solo by Lisa Verbelen

about all of the things: time, space, light, sounds, objects, organisms, people, feelings and thoughts. 

ONE. is a choir piece for four voices, sang by one woman. 
The score is seventy-five meters long. 
ONE. is about movement and, because it is a solo, about loneliness. It is an attempt to understand these concepts. An attempt to understand that everything is moving, always and how to be part of all this. 

ONE. was nominated for the BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016, a prize for new theatre makers in the Netherlands, and won on the 35ste Fadjr International Theatre Festival 2017 in Tehran (Iran) the prize for Best Vocal Design.

ONE. can be seen & heard by everyone with a little understanding of English. 


TEASERCREDITS

Muziek / concept / uitvoering: 
           Lisa Verbelen

Eindregie: 
         Judith de Joode

Dramaturgie:
          Roos Euwe

Decorbouw:
          Jaap Bontekoe  
          Merijn Versnel

Productie:
          Anne Baltus

Techniek:
          Emiel Rietvelt
          Lucas Kramer
          Floris Vermist

Publiciteit:
          Dieke van der Spek


Music / concept / performance: 
           Lisa Verbelen

Final direction: 
         Judith de Joode

Dramaturgy:
          Roos Euwe

Scenography:
          Jaap Bontekoe  
          Merijn Versnel

Production:
          Anne Baltus

Technicians:
          Emiel Rietvelt
          Lucas Kramer
          Floris Vermist

PR:
          Dieke van der Spek

MET STEUN VAN


SPEELDE 

2018

7 september       ONE.         13:30             DeSingel                       Antwerpen

2017

10 januari            ONE.          20:30u          AINSI                          Maastricht

12 januari            ONE.          20:30u          Ins blau                      Leiden        met nagesprek

18 januari            ONE.          20:00u          Toneelschuur            Haarlem met inleiding

19 januari           ONE.           20:15u           De Kring                    Roosendaal met nagesprek

21 januari            ONE.          20:30u          CC Brasschaat          Brasschaat  met inleiding

23 januari           ONE.          20:30u          Stadsschouwburg      Utrecht      met nagesprek

25 januari           ONE.          20:15u           Schouwburg               Kortrijk 

29 januari           ONE.            15:00u         Fadjr International Theatre Festival Teheran

29 januari           ONE.            19:00u         Fadjr International Theatre Festival Teheran

29 januari           ONE.            21:00u         Fadjr International Theatre Festival Teheran     

1 februari              ONE.         20:30u     De Lawei                          Drachten     met nagesprek

2 februari             ONE.         20:30u     Theater a/h Spui Zaal 3    Den Haag met nagesprek 

9 februari             ONE.         20:30u      CC Herbakker                    Eeklo       met nagesprek

16 februari           ONE.         20:00u       CC De Werf                        Aalst       met nagesprek

17 februari           ONE.         20:30u       De Werf                              Brugge   met nagesprek

18 februari            ONE.         20:30u       Corrosia                              Almere   met nagesprek

13 april                  ONE.          22:15u     Frascati                                 Amsterdam

26 april                 ONE.          20:30u      Rotterdamse Schouwburg  Rotterdam

10 mei                   ONE.          21:15u        Grand Theatre                      Groningen

26 mei                 ONE.          15.00u          TESZT Festival                   Timisoara, Roemenië

26 mei                 ONE.          21.00u          TESZT Festival                   Timisoara, Roemenië

9 juni                   ONE.          23:00uDuinkuil Hoorn           Oerol Terschelling

10 juni                 ONE.          23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

11 juni                  ONE.          23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

12 juni                 ONE.          23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

13 juni                 ONE.        23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling +nagesprek

14 juni                 ONE.        23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

15 juni                 ONE.        23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

16 juni                 ONE.        23:00uDuinkuil Hoorn            Oerol Terschelling

17 juni                 ONE.        23:00uDuinkuil Hoorn             Oerol Terschelling

4 juli                ONE.           20.00u          Flare Festival               Manchester (UK)

5 juli                ONE.           20.00u          Flare Festival               Manchester (UK)

 

2016

1 januari            ONE.        19:00u               Arenberg                       Antwerpen

13 februari          ONE.        16:00u               DeSingel                       Antwerpen

5 maart               ONE.        21:30u               Frascati                          Amsterdam

19 mei                 ONE.        20:00u              Theater Zuidpool          Antwerpen

7 augustus         ONE.          21:00u              Theaterfestival Boulevard       Den Bosch

8 augustus        ONE.          21:00u              Theaterfestival Boulevard       Den Bosch

1 september        ONE.           20:00u           Het Theaterfestival                    Antwerpen

4 september       ONE.           19:00u             Nederlands Theaterfestival      Amsterdam

8 september       ONE.           20:00u            Incubate / NWE Vorst                Tilburg  

10 september     ONE.            19:00u            Gaudeamus Muziekweek          Utrecht
 

2015

14 mei                  ONE.        20:30u        De Brakke Grond          Amsterdam        Première 

15 mei                  ONE.        20:30u        De Brakke Grond          Amsterdam

16 mei                  ONE.        20:30u        De Brakke Grond          Amsterdam

29 mei                 ONE.        20:30u        Operadagen                  Rotterdam

31 juli                    ONE.        22:00u         Bostheater                    Amsterdam

1 augustus            ONE.        22:00u        Bostheater                    Amsterdam

28 september      ONE.        20:30u        De Arenberg                 Antwerpen         (besloten)

19 november        ONE.        21:15u           KC de Werf                        Brugge  

22 november       ONE.        20:00u        Jonge Harten Festival       Groningen  

8 december         ONE.        20:00u        Theater Kikker                   Utrecht


Over ONE. 

Dramaturg Roos Euwe sprak met Lisa Verbelen tijdens het maken van ONE.  

Detail
“Het maken van een voorstelling is voor mij altijd een reflectie op mezelf en op een oeuvre. Dat geldt niet alleen voor een solo maar ook voor wat we gezamenlijk met BOG. maken. Het verschil is nu dat ik alleen op mijn eigen werk en ideeën reflecteer, en niet met of op die van anderen. Dat is een beperking maar ook een mogelijkheid om heel gedetailleerd te zijn. Hoewel we met BOG. ook gezamenlijk heel gedetailleerd werken, denk ik dat daarin het verschil zit, in het detail. Omdat ik niet eerst idee nog afweeg ten opzichte van andermans ideeën. Omdat ik het niet met anderen hoeft te overleggen kan ik ieder idee doordenken. Ieder klein ding doet ertoe. Wat ik nu concreet doe is heel klein. Ik ben een soort pieler, die zoekt of er 0,2 of 0,3 seconde adempauze nodig is tussen de noten.”


Stilte II
“Ik zou het een verspilling vinden om in de tijd en ruimte van een theaterbezoek geen stilte, rust of traagheid te bieden. Omdat theater steeds meer de enige plek wordt waar dat kan, waar je door iemand even wordt verplicht tot concentratie. Ik vind dat waanzinnig.”

Vorm
Ieder woord heeft een vorm en een klank die met elkaar verbonden zijn. Ik merk wanneer Lisa aan de tekst schrijft, ze de keuze voor woorden en het ritme van de tekst bepaalt door de woorden uit te spreken. Terwijl de woorden niet uitgesproken zullen worden.
Ik vraag Lisa hoe klank en vorm zich tot elkaar verhouden tijdens het componeren van de muziek. “Dat vraag ik me ook af. Het kan niet tegelijkertijd, op klank en vorm componeren, maar je kan wel heel snel wisselen. Ik weeg ze steeds tegen elkaar af. Als ik op een bepaald moment de muziek wil veranderen, heeft dat natuurlijk consequenties voor de tekening, en omgekeerd. Dan weeg ik af of ik de balans tussen de tekening en de muziek goed vind. Ik probeer vorm en klank zo gelijkwaardig mogelijk te laten zijn aan elkaar.”


- De volledige tekst krijg je bij een bezoek aan ONE. -


In deze betoverende solo zingt Lisa Verbelen vierstemmig een woordeloze partituur over het ontstaan van de wereld en het leven. Er wordt een overtuigende poging gedaan om de wereld om ons heen te ordenen en categoriseren. Ditmaal in een vorm die, ondanks de schematische vertalingen, ook op een intuïtieve manier aanspraak doet op ons gevoel. Verbelen lijkt opeens zeer dichtbij te komen. Via de muziek stelt ze zich open en kwetsbaar op en toont ze zich wederom als een prachtige performer.

- Juryrapport BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016


Een universum van zang en woorden

ONE. solo by Lisa Verbelen
★★★★☆

recensie door Kester Freriks voor Theaterkrant
gezien op 14 mei 2015

Een spel voor stemmen, en uitgevoerd door een stem. Een zangspel waarvan de toeschouwer het notenbeeld op een scherm dat langzaam voorbijglijdt kan volgen, alsof het een uitgerolde partituur is. Maar de tekens volgen niet de vertrouwde, klassieke notatie. Het zijn lijnen, punten, strepen, woorden, zelfs een innige omhelzing door een man en een vrouw die de Vlaamse klankkunstenares Lisa Verbelen tot leven wekt.

One heet haar solovoorstelling, een multidisciplinaire uitvoering die een verrassende combinatie is van tekst, zang en spel. Op het voortglijdende achterdoek verschijnt niet alleen het notenbeeld, ook begrippen en zinnen die alle te maken hebben met de elementaire wereld om ons heen: de wereld van de dingen, zoals Verbelen het noemt, in het Engels: time, space, light, sounds, objects, organisms, people, feelings and thoughts.Inderdaad, hieruit bestaat ons universum, tot hier kan alles herleid worden.

Verbelen begint haar performance met een donkerslag. Dan verschijnt de poëtische tekst over het donker dat alles doet verdwijnen; en weer volgen de abstracte begrippen die geleidelijk aan in de zang betekenis krijgen. Het is een spannende ervaring het notenbeeld langs te zien trekken. Over het scherm loopt, aan de rechterzijde, een rode lijn en zodra de muzieknotering die lijn raakt, zet Verbelen haar stem in. Ze doet dat aanvankelijk aarzelend en schuchter, geleidelijk neemt de expressie toe.

Ze schrijf haar eigen composities die doen herinneren aan John Cage en Philip Glass. Het is hetzelfde minimalisme in combinatie met een staccato-achtige ritmiek. Het is razend knap wat ze met haar stem kan. Haar stem balanceert tussen alt en sopraan. In het begin zijn het vooral de enkele lijnen en stippen die ze verklankt, maar opeens deelt die lijn zich in tweeën op, zelfs in meer, en blijkt haar stem begeleiding te krijgen van een koor waarin ook weer Verbelen is te herkennen, alleen in ander timbre, een ander register.

De performer bevindt zich op een podium, waarop een lamp op wieltjes eindeloos rondjes draait, als om een klein, gesloten universum te symboliseren. Achter Verbelen staat een gitaar, roerloos en onaangeraakt. Eindigt haar muziekperformance tot slot in een lange lijn, dan neemt ze de gitaar op en speelt een hartbrekende, prachtige cover van Who Knows Where The Time Goes van Nina Simone; een song die terecht talloze malen is gecovered. Dit lied over vergankelijkheid past fraai en stijlvol bij haar performance, waarin het voortglijden van de tijd vorm krijgt in het draaiende scherm.

Mooi is ook dat Verbelen de eenzaamheid van de performancekunstenaar niet ontwijkt, zelfs benadrukt. Opeens verschijnt er in beeld de tekst over een eenzaam meisje, a girl alone. Op dat ogenblik draait ze plotseling in het rond, en zien we haar en profil, op de rug, en weer en profil. Alleen of niet, ze weet knap en uitnodigend de toeschouwers mee te nemen in een wereld die uiteindelijk bestaat uit alles wat er kan bestaan: zang en gevoelens, gedachten en emoties.